Program za decu

U radu sa decom Wing Chun Kung Fu klub “Zmajevo gnezdo” stavlja akcenat na razvijanje motorike, koordinacije i njihovog kompletnog fizičkog i psihičkog  razvoja. Kroz ovu veštinu deci se pruža, pored sportskog dela, razvijanja duha i tela, pravilno usmeravanje u različitim životnim situacijama i sticanje sigurnosti u sebe.

Kod dece treba stvarati već u najranijem uzrastu osnovu za dobro zdravlje i pravilan rast, razvoj korisnih navika, znanja, veština kao i  razvoj koncentracije. Wing Chun je veština koja je idealna za razvoj svega gore navedenog. Kroz ovu veštinu Vaše dete će na najbolji mogući način razvijati svoju motoričku inteligenciju. Treninzi su sastavljeni od vežbi  gde se brzim i preciznim izvodjenjem složenih motoričkih zadataka radi na razvoju koordinacije i razvoja obe moždane hemisfere istovremeno. Ovo je nešto čemu mali broj sportova može da konkuriše.

Od 3. do 6. godine brzo se razvijaju karakteristike kretanja i to se ogleda kroz razvoj koordinacije i uspostavljanje viših ciljeva kretanja. Period od 7. do 11. godine, karakterističan je kao period u kojem je moguće dodatno podsticati razvoj kretanja i harmonizaciju u celini. Deca u ovom periodu uče više, brže svladavaju tehnike jer već imaju razvijenu koncentraciju.

Kung fu za decu
Wing chun za decu
Wingchun kungfu za decu

Već u ovom uzrastu kod dece se razvija i osećaj kolektivne pripadnosti što je veoma značajno za pravilno usmeravanje dece.  Wing Chun Kung Fu klub “Zmajevo gnezdo” je kolektiv koji posebnu pažnju poklanja tome da se svako dete oseti punopravnim članom kluba i da osećaj pripadnosti jednoj, pozitivnoj i zdravoj sportskoj sredini bude dominantan u njihovom razvoju. Zbog toga ističemo  da je kontinuitet treninga i vežbanja jedan od najvažnijih faktora kada je u pitanju napredak deteta u svakom pogledu.

Bezbedni i praktični programi su savršeno uskladjeni tako da izgrade fizičku kondiciju dece i disciplinu  na jedan deci prihvatljiv i zabavan način. Treninzi su spoj vežbi snage, kondicije, uvežbavanja raličitih tehnika samoodbrane i naravno, zabave.

Pročitajte detaljnije o našim PROGRAMIMA ZA ODRSLE.